17-11-2020 20:00

Vimexx werkt met SLA support levels, zoals hier https://www.vimexx.nl/help/vimexx-sla-support beschreven. In hun Algemene Voorwaarden schrijven ze echter dat een SLA naast de AV staat en door beide partijen separaat gedagtekend moet worden. Er is mij in het kader van de overeenkomst nooit een SLA ter ondertekening aangeboden. De site van binnen en buiten doorzoeken levert geen SLA's, noch voorwaarden op die daar op lijken. Wie heeft er wel ervaring met SLA en Vimexx?