Vimexx Facebook

Maatschappelijk verantwoord ondernemer

Maatschappelijk verantwoord ondernemer

Tegenwoordig zie je dat steeds meer bedrijven zich richten op duurzaamheid en rekening houden met de natuur. Ook bij Vimexx vinden wij deze onderwerpen erg belangrijk en hier houden wij dan ook op verschillende manieren rekening mee. Wij geloven namelijk dat het voor bedrijven minstens zo belangrijk is als voor de consument, om verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van onze wereld. Wij hopen zo een steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare toekomst!

Wat we allereerst belangrijk vinden te vermelden, is dat we onze servers in een datacentrum van BIT hebben staan. BIT is een bedrijf dat (los van ons) zelf ook veel doet aan een maatschappelijk verantwoorde werkwijze! Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je meer lezen over onze infrastructuur, waar we graag dieper op in gaan!

Natuur en Milieu (Groen)

Aangezien het welzijn van de natuur veel in opspraak is de laatste jaren, hoofdzakelijk wegens de grootse gevolgen van de klimaatverandering, houden wij op meerdere manieren rekening met het milieu.

Niet alleen ons datacentrum is voorzien van groene stroom, maar ook in onze kantoren gebruiken wij slechts groene stroom. Omdat voor het draaiend houden van onze servers nu eenmaal stroom nodig is, vinden wij het erg belangrijk dat de stroom die we hiervoor gebruiken duurzaam is en niet meer impact heeft op het klimaat dan strict noodzakelijk is.

Naast de herkomst van de energie die we gebruiken, letten we er ook op dat we niet zomaar onze oude apparatuur weggooien. Hardware die we niet meer gebruiken wordt altijd gerecycled, zodat er niets onnodig verspild wordt.

Tot slot zijn we ook nog sponsor van verschillende groene doelen, omdat we vinden dat een groen doel net zo belangrijk is als een goed doel!

Goede Doelen

Tot slot geloven wij dat er naast investeren in onze eigen groei ook zeker geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de maatschappij. We steunen daarom meerdere goede doelen, waarmee we een bijdrage willen leveren aan een optimistisch wereldbeeld voor onze generatie, maar zeker ook voor de toekomstige generaties!