Vimexx Facebook

Onderwerp:

Cookies met PHP werkt niet.

Naam: Carel K

Titel: Member

Geplaatst op 12-05-2018 14:15

Hoi.

Ik ben bezig een site te maken dat gebruik maakt van cookies om de css stijl te onthouden. De css changer zelf werkt goed maar zodra ik cookies wil plaatsen, dus het script in de pagina zet dan laat het mijn pagina helemaal niet zien, alleen een witte pagina.

Het script wat ik gebruik staat hieronder. Op andere (fysieke) servers elders werkt dit wel. Is dit een instelling die ik ergens moet veranderen of heb ik een fout gemaakt ergens?

<html>
<head>
<title>Page</title>
<?php

$default = 'white.css'; // define stylesheets
$black = 'black.css';
$atari = 'atari.css';
$c64 = 'c64.css';

$expire = time()+60*60*24*30; // how long to remember css choice (60*60*24*30 = 30 days)

if ( (isset($_GET['css'])) && ($_GET['css'] == $atari) ) { // set cookie for light css
    $_SESSION['css'] = $_GET['css'];
    setcookie('css', $_GET['css'], $expire);
    }

if ( (isset($_GET['css'])) && ($_GET['css'] == $black) ) { // set cookie for dark css
    $_SESSION['css'] = $_GET['css'];
    setcookie('css', $_GET['css'], $expire);
    }

if ( (isset($_GET['css'])) && ($_GET['css'] == $c64) ) { // set cookie for dark css
    $_SESSION['css'] = $_GET['css'];
    setcookie('css', $_GET['css'], $expire);
    }

if ( (isset($_GET['css'])) && ($_GET['css'] == $default) ) { // set cookie for default css
    $_SESSION['css'] = $_GET['css'];
    setcookie('css', $_GET['css'], $expire);
    }

if (isset($_COOKIE['css'])) { // check for css stored in cookie
    $savedcss = $_COOKIE['css'];
    } else {
    $savedcss = $default;
    }

if ($_SESSION['css']) { // use session css else use cookie css
    $css = $_SESSION['css'];
    } else {
    $css = $savedcss;
    }

// the filename of the stylesheet is now stored in $css

echo '<link rel="stylesheet" media="screen" href="css/'.$css.'" />';

?>
</head>

<body>
 <a href="?css=<?php echo $atari;?>">atari</a>
<a href="?css=<?php echo $black;?>">black</a>
<a href="?css=<?php echo $default;?>">white</a>

</body>
</html>

Datum 12-05-2018 14:15:04

Naam: Carel K

Titel: Member

Geplaatst op 15-05-2018 11:11

Issue opgelost.

Topic kan gesloten worden.

Datum 15-05-2018 11:11:56