26-04-2022 11:16

Mijn ervaringen met het huidige ticket chat systeem zijn niet erg positief.

Als ik een ticket wil aanmaken of een chatsessie wil starten wordt ik heel erg in een bepaalde richting gestuurd of er ontbreken keuze opties. Ik begrijp dit vanuit een oogpunt om klanten snel van een standaard antwoord te voorzien of misschien het aantal tickets te beperken. Er zijn echter situaties waar een standaard antwoord niet past. Binnen de geboden keuzeopties ontbreekt dan volgens mij een uitweg als "Algemene vraag" of "Andere vraag".

Verder had ik vandaag de situatie dat een ticket dat op antwoord van Vimexx support stond te wachten, gesloten werd omdat er al één mand niets was gebeurd. Naar mijn mening mogen tickets wel automatisch gesloten worden wanneer er op een antwoord van de klant wordt gewacht maar nooit wanneer er op een support antwoord wordt gewacht.