Vimexx Facebook

Onderwerp: Versturen van e-mail met PHP lukt niet

31-10-2021 10:23

Ik gebruik de volgende code voor het versturen van e-mail via php :

$toEmail = "p...t@hotmail.com";
$subject = "Verify email to complete registration";
$msg = "Hi there, click to verify email to complete registration.";
$msg = wordwrap($msg, 70);
$headers = "From: p...r@d...t.be";

if (mail($toEmail, $subject, $msg, $headers)){
    echo "Mail send success";
}
else{
    echo "Mail not send";
}

 

Bij het uitvoeren van deze code, komt deze terug met 'Mail send success', maar de mail wordt nooit ontvangen.
Ter info: de mailadressen in de code zijn niet volledig

Kan het zijn dat er problemen zijn met de smtp instellingen ?
Dit is wat ik terug vindt via phpinfo():

SMTP localhost localhost smtp_port 25 25
31-10-2021 16:34
#3362

Ik heb het probleem kunnen omzeilen door PHPMailer te gebruiken ipv de standaard PHP mail.

- 5 van 5 sterren -