18-01-2023 23:39

Ik heb een account op twee SMTP servers (smtp.gmail.com en uit.nameweb.biz), die ik vanop mijn PC dagelijks gebruik om email te versturen. Als ik vanop mijn VPS (Ubuntu) probeer, lukt dat niet. De verbinding geeft een timeout. Ook een test met het telnet-commando geeft enkel "Trying <ip-adres>..." en dan stopt het. Op mijn PC krijg ik dan direct "Connected to <host> Escape character is '^]'".

Wordt het SMTP-verkeer ergens opgehouden? Is dat op mijn VPS zelf, of wordt dat door Vimexx zo ingesteld?

Beste groeten,

Vic