17-01-2022 09:00

SERVER off line,,,, tevens ERP pakket offline... dit kost mij omzet, á €183,- per uur.. Wanneer is dit opgelost en waar kan de schade verhaald worden.