04-07-2022 18:08

Ik wil gebruik maken van http2 push. Niettemin lijkt dit niet aangezet, kan dat kloppen. 

H2PushResource /css/style.css?v=1

Preload header methode werkt wel, maar push stuurt css eerder over. 

Zie:

https://www.tunetheweb.com/performance/http2/http2-push/