Vimexx Facebook

Onderwerp: Wordpress snelheid optimalisatie met WP Rocket en Vimexx hosting

24-05-2019 15:00

Hi allemaal,

Ik maak gebruik van WP Rocket en Cloudflare DNS voor het versnellen van mijn Wordpress website, ook maak ik gebruik van het Maximaal pakket. Ik blijf binnen Pagespeed Insights een lage score ontvangen, vooral op mobiel. Hebben jullie ervaring voor het optimaliseren van de snelheid van mijn Wordpress website i.c.m. WP Rocket en Vimexx hosting?

Ik werk met Elementor Pro en GeneratePress Pro om mijn template te kunnen maken.

Graag ontvang ik jullie advies hierbij, alvast bedankt!

25-05-2019 14:48
#2037

Hi Jurre,  
 

Ik gebruik ook WP Rocket en Vimexx Maximaal. Pagespeed Insights geeft soms (altijd) aanbevelingen waar je niet altijd wat mee kan om dit te verbeteren. Het zijn aanbevelingen waar je wat mee kan doen als dat mogelijk is....maar dat kan niet altijd. Webm voor afbeeldingen werkt bijvoorbeeld niet icm Varnish. Ik denk dat je je beter kunt focussen op wat wel kan en de Pagespeed insights score niet al te veel te laten afleiden.

Het belangrijkst is de totale laadtijd voor je bezoekers. Die meet je met bijvoorbeeld Pingdom tools: https://tools.pingdom.com/  met een server in de buurt van jouw bezoekers, herhaal de snelheidstest een paar keer voor een eerlijk vergelijk. Alles onder de 1 seconde is super maar dat wordt vaak al niet gehaald. Ik heb wel gemerkt dat het theme + bepaalde plugins een grote impact hebben op de laadsnelheid. 

Een voorbeeldje van mijn site (AquaInfo) met WooCommerce, WPML en Yoast als belangrijkste plugins: https://tools.pingdom.com/#5abbc0981b800000

25-05-2019 23:41
#2039

Hoi Jurre,

Ik gebruik geen WP Rocket maar ik haal toch aardige resultaten bij GTMetrix en Pagespeed Insights met Vimexx Compleet.

https://gtmetrix.com/reports/tourdewestwoud.nl/eg0GHceR

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl&url=https%3A%2F%2Ftourdewestwoud.nl%2F

Ik gebruik de volgende plugins:

Vandaag ook bij CloudFlare een CDN opgestart en ben nog even aan het rommelen want op het moment zakken de resultaten.

Ik heb ook veel tijd gestoken in het maken van het htaccess bestand, daar haal ik erg mooie resultaten uit. Hieronder zoals ik het heb staan. Ook meteen wat security headers erbij maar daar haal ik nog (maar) een B. Is best lastige kost... https://securityheaders.com/?q=https%3A%2F%2Ftourdewestwoud.nl%2F&followRedirects=on

Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Dieter

 

# Add correct content-type for fonts 
AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType font/ttf .ttf
AddType font/otf .otf
AddType font/x-woff .woff
AddType image/svg+xml .svg

# Compress compressible fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf font/otf image/svg+xml

# Add a far future Expires header for fonts
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 year"
ExpiresByType font/ttf "access plus 1 year"
ExpiresByType font/otf "access plus 1 year"
ExpiresByType font/x-woff "access plus 1 year"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"


  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access 1 year"
  ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
  ExpiresByType image/png "access 1 year"
  ExpiresByType image/gif "access 1 year"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 year"
  ExpiresByType text/css "access 1 year"
  ExpiresByType text/javascript "access 1 year"
  ExpiresByType application/javascript "access 1 year"
  ExpiresByType application/x-javascript "access 1 year"
  ExpiresByType text/html "access 1 year"
  ExpiresByType application/xhtml+xml "access  600 seconds"

  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-opentype "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-woff2 "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"

#security headers


Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" env=HTTPS
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Header set X-Content-Type-Options nosniff
Header always unset "X-Powered-By"
Header unset "X-Powered-By"
Header always edit Set-Cookie (.*) "$1; HTTPOnly; Secure; SameSite"


 
    Header set Cache-Control "public"
 
 
    Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
 


  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

28-05-2019 14:28
#2044

Beste Dieter,

Bedankt voor deze geweldige aanvulling!
Hier nog enkele headers die je kunt toevoegen om je security headers perfect te krijgen:

Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" Header set Content-Security-Policy "default-src 'self';style-src 'self' 'unsafe-inline';script-src 'self' 'unsafe-inline';object-src 'none';base-uri 'none';font-src 'self' data:"
Header set Feature-Policy "autoplay 'none'; camera 'none'; encrypted-media 'self'; fullscreen 'self'; geolocation 'none'; microphone 'none'; midi 'none'; payment 'none'; vr 'none'"

Let er wel op dat deze Content-Security-Policy erg streng staat en daardoor voor problemen kan zorgen met sommige aspecten in je site. Als dat gebeurt, zal je enkele regels hiervan milder moeten zetten. Deze headers heb ik namelijk samengesteld om de nadruk te leggen op site security.

Met vriendelijke groet,
Arnoud Rutgers
Medewerker Klantenservice

29-06-2019 12:14
#2100

Hoi Arnoud,

Ik zie eigenlijk nu pas je reactie. Sorry...

Bedankt voor je aanvulling van de security headers. Ik ga me in die van jou verdiepen en dan zeker toepassen. 

Ik heb met tourdewestwoud.nl het ook voor elkaar gekregen om in Chrome's HTTP Strict Transport Security (HSTS) preload list geplaatst te worden. Tourdewestwoud.nl is nu hard gecodeerd in Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE 11 en Edge als zijnde HTTPS only. https://hstspreload.org/?domain=tourdewestwoud.nl

Bedankt nogmaals voor je aanvulling!

Dieter

08-08-2019 15:09
#2152

Probeer de volgende stappen:

1. Comprimeer alle afbeeldingen
2. Corrigeer de JavaScript-, Jquery-fouten volgens de richtlijnen van Google
3. Controleer Hosting-server

Als uw WordPress op een gedeelde server wordt gehost, raad ik u aan om beheerde WordPress Website hosting op een cloud-server te testen. Website zal een goede verbetering van de snelheid krijgen.

- 5 van 5 sterren -