07-08-2020 10:28
Biedt de hosting van Vimexx support voor Laravel in combinatie met SQLite, dus PHP >= 7.2.5 en SQLite 3.8.8+?