Vimexx Facebook

Onderwerp: An error occurred during the backup

05-10-2018 02:18

An error occurred during the backup

Goed deze ken ik nog niet, maar kwam zonder enige aanleiding te voorschijn.

Absoluut geen idee hoe dit op te lossen.

Unable to read /etc/virtual/3.web0081.zxcs.nl/passwd : Unable to open /etc/virtual/3.web0081.zxcs.nl/passwd for reading.
No such file or directory
Unable to get data from file: /var/named/3.web0081.zxcs.nl.db

Hartelijk dank voor uw hulp alvast,

08-10-2018 16:32
#1694

Beste Klaas,

Ik heb het al reeds opgelost voor je via een ticket!

- 5 van 5 sterren -