Vimexx Facebook

Blog van Vimexx op 03-04-2018

Een ondernemer heeft vele verplichtingen. Een deel van deze verplichtingen valt onder de AVG, ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer over de AVG, lees je op deze pagina. Zo lees je niet alleen wat de AVG precies inhoudt, maar ook waar de AVG voor dient en hoe je je als ondernemer voor kunt bereiden op de AVG.

 

De AVG/GDPR: een korte introductie

De afkorting AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een overkoepelende wet op het gebied van privacy, die ook wel aangeduid wordt met de afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is niet voor niets, want de AVG geldt in de gehele EU en heeft dan ook een internationale naam, naast de Nederlandse naam die wij gebruiken.

 

De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die nu in Nederland van toepassing is. Dit betekent dat de Wbp vanaf 25 mei 2018 vervalt, al hebben ondernemers wel ongeveer dezelfde verplichtingen volgens de AVG. De AVG houdt namelijk (ongeveer) hetzelfde in als de Wbp, maar dan op Europees niveau.

 

Waar dient de AVG voor?

De AVG beschermt de privacy van alle burgers in de Europese Unie, net zoals de Wbp tot 25 mei 2018 deed. Wel zijn er enkele verschillen tussen de AVG en de Wbp. Ten eerste versterkt de AVG de privacyrechten van Europese burgers, onder andere door deze rechten uit te breiden. Ofwel, de AVG beschermt de privacy van Europese burgers nog beter.

 

Daarnaast hebben organisaties meer verantwoordelijkheden volgens de AVG. Zij moeten nog meer hun best doen om de privacy van hun klanten te beschermen. Organisaties die dit niet doen, kunnen hoge boetes opgelegd krijgen. Niet alleen door Nederlandse toezichthouders, maar ook door toezichthouders uit het buitenland. Alle Europese privacy toezichthouders hebben volgens de AVG dezelfde bevoegdheden. 

 

Je voorbereiden op de AVG

Zoals al eerder vermeld, krijgen organisaties meer verplichtingen als de AVG in gaat op 25 mei 2018. Zo moeten organisaties onder andere beter aan kunnen tonen dat ze zich aan de nieuwe, strengere wet van de Europese Unie houden. Dit vergt een goede voorbereiding.

 

Je kunt je voorbereiden op de AVG als ondernemer met hulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onder andere een interactieve AVG-regelhulp opgesteld. Ook kun je het AVG 10-stappenplan gebruiken om je voor te bereiden op de AVG.

Wil je graag reageren op dit blog artikel? Dat kan! Bekijk het topic in ons Vimexx forum!

- 5 van 5 sterren -