Vimexx Facebook

Verhuisservice aanvraag indienen

Geschreven door Vimexx op 07-06-2017

Elke klant met een plus-, compleet of maximaal pakket kan, binnen 14 dagen na aanschaf van het webhosting-pakket, aanspraak maken op onze gratis verhuisservice. Deze verhuisservice houdt in dat wij je website van de oude provider naar Vimexx toe verhuizen. 

Deze verhuisservice is niet bedoeld voor het optimaliseren van de website(s) dan wel het repareren van website(s) indien deze bij de oude provider gebreken vertoont. Daarnaast vervalt bij een uitgevoerde verhuizing de 14 dagen niet goed, geld terug garantie maar we weten zeker dat je dat niet nodig hebt omdat wij een verhuizing uiteraard netjes voor je zullen uitvoeren! Zie onderstaand schema voor de maximale verhuistijd welke in de gratis verhuisservice is inbegrepen;

Pakket Tijd
Plus hosting pakket Maximaal 1 uur
Compleet hosting pakket Maximaal 1,5 uur
Maximaal hosting pakket Maximaal 2 uur

 

In verreweg de meeste gevallen kan de verhuizing plaatsvinden binnen de hierboven weergegeven tijd, mochten er toch issues naar voren komen waardoor het verhuizen niet binnen de gestelde tijd zal kunnen plaatsvinden dan zullen wij de klant hier direct over informeren en de keuze aanbieden om OF de verhuizing zelf verder uit te voeren met behulp van onze handleidingen (te vinden op onze helpdesk-pagina) OF dat er door ons een inschatting wordt gemaakt van de tijd die volgens ons nog nodig zal zijn om de verhuizing uit te voeren met daarbij de garantie dat de website(s) optimaal blijft draaien.

Aanvraag

Indien de klant kiest voor inhuur van 1 van onze professionals en akkoord is gegaan met onze offerte, zal onze klantenservice hiervan een order maken die voldaan dient te worden waarna de verhuizing zal kunnen worden gestart.

Om een verhuizing te kunnen uitvoeren hebben wij de onderstaande gegevens nodig, deze kunnen worden aangeleverd in een ticket of per email aan support@vimexx.nl. Met het indienen van het verhuisformulier geeft de klant tevens aan bekend te zijn met bovenstaande richtlijnen.

  • Inloggegevens van webhosting paneel van oude provider
  • FTP gegevens
  • De betreffende websites die overgezet dienen te worden
  • Eventuele inloggegevens van beheerpaneel van je website (Wordpress, Joomla etc.)
  • Eventuele emailadressen die gesynchroniseerd dienen te worden met de nieuwe omgeving, hierbij ontvangen we graag de mailserver van de oude partij en de inloggegevens hiervan per emailadres
  • Eventueel meer informatie dat voor het verhuisproces belangrijk is

Zodra de bovenstaande gegevens ontvangen zijn dan zullen wij ons best doen om de verhuizing zo snel mogelijk voor je te realiseren. De aanvragen worden gesorteerd en uitgevoerd op basis van de datum van de aanvraag, zo word iedereen het snelst behandeld. Houd er dus rekening mee dat een verhuizing niet direct door ons uitgevoerd kan worden, wij geven je een seintje zodra we aan de verhuizing beginnen, mocht je dit in willen plannen geef dit dan duidelijk in je bericht door!