Vimexx Facebook

Welke cache headers kan ik gebruiken voor optimalisatie van de laadtijd?

Bijgewerkt op 11-07-2019

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat slechts de snelheid van de hosting relevant is voor de laadtijd van hun site, maar niets is minder waar! Een groot deel van je laadtijd wordt bepaald door hoe goed je website geoptimaliseerd is.

Je kunt voor requests naar jouw site headers meesturen, die helpen bij deze optimalisatie, waarmee je dus jouw laadtijd omlaag kunt halen. We leggen in deze handleiding uit hoe je dit precies doet!

 1. Ga naar je .htaccess bestand
 2. Voeg de caching headers toe
 3. Sla de wijzigingen op en klaar!

1. Ga naar je .htaccess bestand

File Manager DirectAdmin

Ga in DirectAdmin naar de File Manager toe.

Hier ga je naar domains > voorbeeld.nl > public_html om bij de bestanden van je site te komen.
Hier staat in de meeste gevallen al het bestand .htaccess tussen.
Als deze erbij staat, druk je naast het bestand op Edit om deze aan te passen.

Mocht je nog geen .htaccess bestand hebben, dan kan je deze onderaan nieuw aanmaken.

.htaccess create

Typ naast "Create New File" de naam: .htaccess
Druk hierna op Create.

 

2. Voeg de caching headers toe

De headers plaatsen we onderaan in de .htaccess, omdat deze anders voor problemen kunnen zorgen. De regels die we gaan toevoegen zijn de volgende:

# START GZIP COMPRESSION

  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

# END GZIP COMPRESSION
# START DEFLATE COMPRESSION

  AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \
  "application/javascript" \
  "application/json" \
  "application/ld+json" \
  "application/manifest+json" \
  "application/rdf+xml" \
  "application/rss+xml" \
  "application/schema+json" \
  "application/vnd.geo+json" \
  "application/vnd.ms-fontobject" \
  "application/x-font" \
  "application/x-font-opentype" \
  "application/x-font-otf" \
  "application/x-font-truetype" \
  "application/x-font-ttf" \
  "application/x-javascript" \
  "application/x-web-app-manifest+json" \
  "application/xhtml+xml" \
  "application/xml" \
  "font/eot" \
  "font/otf" \
  "font/ttf" \
  "font/opentype" \
  "image/bmp" \
  "image/svg+xml" \
  "image/vnd.microsoft.icon" \
  "image/x-icon" \
  "text/cache-manifest" \
  "text/css" \
  "text/html" \
  "text/javascript" \
  "text/plain" \
  "text/vcard" \
  "text/vnd.rim.location.xloc" \
  "text/vtt" \
  "text/x-component" \
  "text/x-cross-domain-policy" \
  "text/xml"
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# END DEFLATE COMPRESSION
# START ENABLE KEEP ALIVE

  Header set Connection keep-alive

# END ENABLE KEEP ALIVE
# START EXPIRES CACHING #

  ExpiresActive On
  ExpiresByType text/css "access 1 month"
  ExpiresByType text/html "access 1 month"
  ExpiresByType image/gif "access 1 year"
  ExpiresByType image/png "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
  ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
  ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/ogg "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/webm "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
  ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
  ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
  ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
  ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/font-woff2 "access plus 1 month"
  ExpiresDefault "access 1 month"

# END EXPIRES CACHING #
# BEGIN Cache-Control Headers

  
    Header set Cache-Control "public"
  
  
    Header set Cache-Control "public"
  
  
    Header set Cache-Control "private"
  
  
    Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
  

# END Cache-Control Headers
# ENABLE MOD PAGESPEED START
# COMBINE CSS, COMPRESS IMAGES, REMOVE HTML WHITE SPACE AND COMMENTS

  ModPagespeed on
  ModPagespeedEnableFilters rewrite_css,combine_css
  ModPagespeedEnableFilters recompress_images
  ModPagespeedEnableFilters convert_png_to_jpeg,convert_jpeg_to_webp
  ModPagespeedEnableFilters collapse_whitespace,remove_comments

# ENABLE MOD PAGESPEED END
# START - TN Disable server signature #
ServerSignature Off
# END - TN Disable server signature #

Je kunt deze regels gewoon 1 op 1 overnemen uit bovenstaande voorbeeld in jouw .htaccess.
Dit werkt als het goed is voor iedere website!

 

3. Sla de wijzigingen op en klaar!

Vervolgens hoef je alleen nog maar de wijzigingen op te slaan.

Save As

Druk op de knop "Save As" om de wijzigingen op te slaan.
Nu ben je klaar!

Je hebt nu de headers van je site geoptimaliseerd voor een snellere website!

Heeft deze handleiding je goed geholpen?